Upotreba duvana među roditeljima srednjoškolaca

Tab. 3. Struktura srednjoškolaca Bora čiji roditelji upotrebljavaju duvan
Upotreba duvana
kod roditelja
Br. srednjoškolaca D/C*100
Oboje 5 25.00%
Jedan 7 35.00%
Nijedan 8 40.00%
Σ 20 100.00%
Izvor: uzorak
Oo ukupnog broja srednjoškolaca 25% roditelja upotrebljava duvan, 35% samo jedan roditelj,  a 40% nijedan od roditelja

Upotreba duvana medju srednjoškolcima – I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Struktura srednjoškolaca Bora po upotrebi duvana

Upotreba duvana Br. Srednjoškolaca D/C*100
redovno 9 45.00%
ponekad 5 25.00%
nikad 6 30.00%
Σ 20 100.00%
Izvor: uzorak
Od ukupnog broja srenjoškolaca Bora po upotrebi duvana 45% redovno puši, 25% ponekad i 30% nikad.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – V

Tabela br.7-Broj učenika prema vremenskom razmaku iumeđu dve kupovine patika, u mesecima
Vremenski razmak
u mesecima
Broj učenika Sredina
intervala
Cum
,,ispod“
D/C*100
1-4 12 2.5 12 38.71
5-8 13 6.5 25 41.94
9-12 5 10.5 30 16.13
13 i više 1 14.5 31 3.23
Ukupno 31 / / 100
Izvor: Uzorak
* Od ukupnog broja učenika 38,71% kupuje
patike u vremenskom razmaku od 1-4 meseci,
41,94% u vremenskom razmaku od 5-8 meseci,
16,13% u vremenskom razmaku od 9-12 meseci i
3,23% u vremenskom razmaku od 13 i više meseci
* Mo=l+(f2/(f1+f2))*i
Mo=5+(5/(12+5))*4
Mo=6,18
Najveći broj učenika kupuje patike na 6,18 meseci (6 meseci i 5 dana)Analizu izvršile Marija, Jelena i Aleksandra.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – IV

Tabela br.6-Struktura učenika prema mestu kupovine patika
Mesto kupovine broj učenika D/C*100
rodni grad 8 25.81
veći gradovi
naše zemlje
16 51.61
inostranstvo 7 22.58
Ukupno 31 100
Izvor: Uzorak
* Od ukupnog broja učenika 25,81% učenika kupuje patike u rodnom
gradu, 51,61% učenika kupuje patike u gradovima naše zemlje, a 22,58%
učenika kupuje patike u inostranstvu.Analizu izvršile Marija, Jelena i Aleksandra.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – III

Tabela br.5-Raspored učenika prema broju patika koje nose
Broj patika Broj učenika D/C*100 Sredina
intervala
x*f
37-39 14 45.16 38 532
40-42 3 9.68 41 123
43-45 12 38.71 44 528
46 I vise 2 6.45 47 94
Ukupno 31 100 / 1277
Izvor: Uzorak
* Od ukupnog broja učenika 45,16% učenika nosi patike od broja
37-39, 9,68% učenika nosi patike od broja 40-42, 38,71% učenika nosi patike
od broja 43-45 i 6,45% učenika nose patike broj 46 i više.
*x= 1277/31
x=41,19
Prosečna veličina patike koje nose učenici je 41,19.Analizu izvršile Marija, Jelena i Aleksandra.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – II

Tabela br.4-Raspored učenika prema ceni patika
                         koju nose, u hiljadama dinara
Cena patika u
hiljadama
Broj učenika D/C*100 Cum
,,ispod“
do 1 1 3.23 1
preko 1 do 3 1 3.23 2
preko 3 do 5 3 9.68 5
preko 5 do 7 4 12.90 9
preko 7 do 9 9 29.03 18
preko 9 13 41.94 31
Ukupno 31 100 /
Izvor: Uzorak
* Od ukupnog broja učenika 3,23% učenik plaća do 1.000,00 dinara za
patike koje nosi, 3,23% učenika plaća od 1.000-3.000 dinara, 9,68% učenika
plaćaju od 3.000-5.000 dinara, 12,90% učenika od 5.000-7.000 dinara, 29,03% učenika
plaća od 7.000-9.000 dinara i 41,94% učenika plaća svoje patike preko 9.000,00 dinara.
*(n+1)/2 32/2=16
Me=l+(i*(n/2-cum f1)/fm)
Me=7+(2*(31/2-9)/9)
Me=8,44
Polovina učenika bi platilo patike 8,44 hiljada dinara ili više.Analizu izvršile Marija, Jelena i Aleksandra.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – I

 Tabela br. 1-Struktura učenika prema marci parika koju nose
Marka patika Broj učenika D/C * 100
Nike 19 61.29
Puma 4 12.90
Adidas 1 3.23
Reebok 3 9.68
Converse 1 3.23
Ostalo 3 9.68
Ukupno 31 100
Izvor: Uzorak
* Od ukupnog broja učenika 61,29% učenika nosi patike marke Nike,
12,90 % učenika nosi Puma, 3,23 % učenika Adidas, 9,68 % učenika Reebok,
3,23 % učenika Converse i 9,68% učenika nosi patike neke druge marke.Analizu izvršile Marija, Jelana i Aleksandra.